duminică, 9 noiembrie 2014

Henry L. Mansel :: Ereziile gnostice din primele două veacuriTraducere din
limba engleză de
Laurian Kertesz
Ed. Herald, Bucureşti, 2008
ISBN: 978-973-111-078-3


Observ cu o plăcută uimire că editura Herald nu se dezice de la scopul său, acela de a publica lucrări de mare valoare din cât mai multe perspective ale cunoaşterii spirituale, de la studii extrem de bine documentate la documente mistice.
Capitolele ce construiesc corpul studiului despre gnosticism reprezintă prelegerile despre erezile gnostice ţinute de Mansel în faţa audienţei Universităţii din Oxford, ca profesor de istorie eclesiastică, chiar dacă, profesional vorbind, competenţa eminentă era filosofia. De altfel, filosofia îl va ajuta să privească gnosticismul dintr-o perspectivă puţin probată, fapt ce oferă savoarea comparativă între sistemele filosofice şi cele religioase ca păgânismul, iudaismul ori creştinismul.
Aplecarea asupra fenomenului gnostic este cât se poate de serioasă, gnosticii încetând a mai fi priviţi ca produs delirant al unui amalgam de credinţe şi superstiţii presărate cu non-sensurile filosofiilor omeneşti, o căutare aiuristică ce face imposibilă găsirea sacrului.
Nu vreau să vă povestesc cartea, aş dispersa savoarea unei apetisante gustări intelectuale, dar nici nu mă voi abţine să vorbesc despre efortul naşterii unei valoroase cercetări.
În principu, gnosticismul se vedea produsul uman al găsirii rostului spiritual al omului pe pământ. Evident că ne întrebăm cine suntem, de unde venim, ce căutăm aici şi desigur, ce se va întâmpla cu noi după ce nu vom mai fi. Urmărind istoria gnosticismului, nu ai cum să nu conştientizezi zbaterile interioare la originea cărora stă dorinţa obsesivă de a găsi un răspuns imediat (pentru că viaţa e scurtă), la aceste întrebări.

Evident, intenţia mea nu este aceea de a idealiza gnosticismul, pentru că idealismul e păcatul religiilor instituţionalizate, or gnosticismul nu a avut niciodată ca scop dorinţa de a atinge un astfel de ţel, nu pentru că religia creştină i-a luat-o înainte, ci pentru sistemele statale (mai apoi combinate cu cele religioase) nu i-ar fi oferit niciodată răspunsuri viabile la întrebările metafizice despre om. Poate că mai mult decât religia, statul te vrea înglobat în materia de care gnosticismul tinde să te elibereze, ori aceasta este chiar lupta dintre îndobitocirea omului şi iluminarea sa. Însuşi gnosticismul nu se vedea pe sine perfect, deoarece a înţeles gradualitatea asimilării gnozei, ce diferă de la o experienţă umană la alta şi apoi de la o generaţie la alta, motiv pentru care nu poate fi prvit ca un sistem religios, ci ca un cumul de experienţe şi credinţe personale, ce pot sau nu fi împărtăşite. Din acest motiv sincretismul gnostic rămâne o chestiune discutabilă şi în zua de azi.

d.p.a.
office.gnostic@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Bloguri, Bloggeri si Cititori