vineri, 7 noiembrie 2014

Ioan Petru Culianu :: Studii româneşti. Soarele şi Luna. Otrăvurile admiraţiei, vol.IITraducere de
Maria-Magdalena Anghelescu,
Corina Popescu,
Dan Petrescu
Notă asupra ediţiei de
Tereza Culianu-Petrescu
Ed. Polirom, Iaşi, 2009
ISBN: 978-973-46-0394-7. 247 p.

Dacă în cea mai mare parte a primului volum, autorul se dedică relaţiei dintre literatură şi mitul gnostic, al doilea este axat aproape integral pe încercările de a reconstitui prudent părţi din domeniul mitologiei româneşti. Desigur, nu scapă din vedere, într-unul din articolele sale, nici relaţia mefistofelică dintre Nae Ionescu şi Mircea Eliade (aproape zeificat de Culianu), după cum nu uită nici de profetismul ca expresie a dualităţii şi magiei în scrierile eminesciene. Un deosebit respect îl manifestă faţă de Constantin Noica, ce demult, pentru Culianu, nu mai este „o persoană, ci o instituţie” (p.228); sau Emil Cioran pe care-l defineşte ca fiind „prea singular să te identifici cu el” (p.232).
Preocuparea faţă de relaţia dintre Soare şi Lună, deopotrivă mitică şi simbolică, până la arhetipurile junghiene decodificate din paginile cărţilor de alchimie, transportă cititorul nu doar prin istoria religiilor, ci prin însuşi conceptul specific de istorie a religiilor aşa cum o înţelege Culianu. Într-o singură formulă conceptuală sunt tratate informaţii din mitologia nordică, vedică, românească, greacă, ori din creştinism, bogumilism, manihei sau din eretica credinţă cathară, pentru ca mai apoi scriitura să penduleze dinspre alchimie spre demonologie şi dualimsmul folcloric românesc.

Fenomenul vrăjitoriei, o altă pasiune a lui Culianu, ar fi putut fi creat ad hoc de „nişte călugri perverşi” (p.49), pentru ca mai târziu abuzurilor inchiziţiei să li se alăture şi altele, cele ale instituţiilor laice. Pentru că e străină de creştinism, vrăjitoria a fost transformată în erezie, iar de la 1468 rugurile au început să ardă în toată Europa. În România, vrăjitoria a avut parte de un regim aproape democratic. Dovadă stă puternica dezvoltare pe această temă a folclorului românesc. Strigoi, zâne, şarpe, usturoi, sunt doar câteva din ingredientele magismului popular românesc asupra căruia Culianu se apleacă cu multă pasiune; la fel ca atunci scrie despre dualismul bogumilic la români, ori despre albina şi Satan în poveştile româneşti. Cercetarea demonologică se încheie cu o privire obiectivă asupra mitologiei vampirilor la români.

d.p.a
office.gnostic@gmali.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Bloguri, Bloggeri si Cititori